Rørinnspeksjonsbil

Bilinnredning

Ved hjelp av våre 3D tegninger skreddersyr vi innredningen til ditt behov. Dette er noe vi kan gjøre “live”. Dvs at vi kan sitte sammen med oppdragsgiver og operatør eller vi kan sette opp ett forlag basert på innspill fra dere der vi setter opp noe som passer for deres arbeidshverdag.

Vi har full forståelse og respekt for det produktet vi leverer og den arbeidsflyten det skal gi operatøren. Vi har ett godt samarbeid med fabrikken som produserer bilinnredningen som gjør at vi vet at vi kan levere på avtalt tid.

bil1

bil 2

vrete_demo_v4_ny