Trykkventilsregulator

Pegasus+

Pegasus-+

Redusert vanntrykk er den mest effektive måten å redusere lekkasjetapet, særlig i områder hvor lekkasjene er mange, små og jevnt fordelt på ledningsnettet. Utstyret reduserer vanr.trykket i forhold til behovet ved å styre reduksjonsventilen inn til området. Systemet kan brukes på alle reduksjcnsventiler med pilot, både nye og eksisterende I sin mest avanserte form regulerer systemet vanntrykket ut fra 3 kritiske punkt i trykksonen Utstyret er batteridrevet og kommuniserer via trådløst internett (GPRS). Det kan overvåkes og fjernstyres fra server hes produsenten eller kunden.

Hovedfordeler

  • Enkel metode for å reduserer lekkasjevannmengdene
  • Lett cg raskt å intstallere
  • Kan fjernprogrammeres
  • Batteriarift med 5 års levetid under normale forhold
  • Robust og vanntett, IP68
  • Mil spee kontakter