Trykkventilsregulator

Pegasus+

Pegasus-+

Pegasus + er en sofistikert og svært allsidig løsning for trykkregulering.
Redusert vanntrykk er den mest effektive måten å redusere lekkasjetap, særlig i områder hvor det er mange små og jevnt fordelte lekkasjer fordelt på ledningsnettet. Utstyret reduserer vanntrykket etter behov ved å styre reduksjonsventilen inn til området. Systemet kan brukes på alle reduksjonsventiler med pilot, både nye og eksisterende. I sin mest avanserte form regulerer systemet vanntrykket ut fra 3 kritiske punkt i trykksonen. Utstyret er batteridrevet og kommuniserer via trådløst internett (GPRS). Det kan overvåkes og fjernstyres fra server hos produsenten eller kunden.

Hovedfordeler

  • Enkel metode for å reduserer lekkasjevannmengdene
  • Lett og raskt å intstallere
  • Kan fjernprogrammeres
  • Batteridrift med 5 års levetid under normale forhold
  • Robust og vanntett, IP68