Innstikksinspeksjon

JD7 med kamera

JD7-investigator_1

Vretmaskin presenterer en serie produkter fra JD7 i Storbritania. JD7 har utviklet mye inntressante tekniker som kombinerer filming og lekkasjesøk i sanntid på en helt ny måte. Gjennom å utnytte seg av lyden som oppstår av vannlekkasjen kan lekkasjesøket skje helt uavhengig av rørmateriaelt – PE og PVC er ikke noe problem.

Metoden

I fjor publiserte Svensk Vatten sin nye håndbok for lekkasjesøk; P107. Denne håndboken inneholder de metodene som er godkjent av Svenskt Vatten for lekkasjesøk i tillegg til anbefalinger for hvordan arbeidet skal skal utføres. En av de største nyhetene i P107 er at Svenskt Vatten nå beskriver den metod som JD7s produkter bygger på – samt beskriver denne teknikken som fremtiden innom lekkasjesøk.

Hovedfordeler

  • Fungerer under drift, max 16 bar
  • Lekkasjesøk på plastrør
  • Film mens du lekkasjesøker
  • Styr med rørålen – du ser hva du gjør i sanntid
  • Analyser med proffesionelt software og lag rapporter/filmer akkurat som ved avløpsfilming