Dataloggere

LoLog LL/Vista

lologllvista

LoLog LL/Vista er meget fleksibel, men likevel enkel og økonomisk. Enheten er utviklet for bærbar bruk, og den kan brukes til så og st alle dataloggingsformål på få minutter. Når enheten er installert, kan LoLog LL/Vista drives uten tilsyn til du trenger dataene. Den er ideell under tøffe forhold. Både LoLog LL og LoLog Vista er tilgjengelig med 1 eller 2 signalinnganger. men LoLog Vista har i tillegg en integrert LCD-skjerm som gir en tydelig visning av enten den ene eller begge signalinnganger Begge er helt vanntette, nedsenkbare og battendrevne.

Måling / undersøkelse hos kunder

LoLog LL/Vista kan settes opp og brukes hurtig når det er nødvendig med en rask undersøkelse LoLog programmeres på noen minutter og kan festes til alle pulsgivende målere Loggingen startes umiddelbart

Vurdering av vannforbruk i områder

LoLog LL er mye brukt til å hjelpe planleggere med å vurdere vannforbruket i boligområder LoLog LL er liten og lett og får enkelt plass i små kummer LoLog Vista kan også brukes som en trykkmåler, eller som en lokal indikator for andre elektriske signaler, for eksempel fra digitale vannmålere.

Soneovervåking

LoLog Vista er svært økonomisk, og enheten er godt egnet for tilkobling til sonevannmåling der trådløs dataoverføring ikke er ønsket eller mulig.
Nivåmåling LoLog Vista 4-20 mA logger (1 eller 2 innganger! kan kobles til en rekke nivåsensorer for lokal visning og komplett loggingsfunksjonalitet

Hovedfordeler

 • Integrert LCD med kontinuerlig visning (kun LoLog Vista)
 • Opptil 5 års batterilevetid ved normal bruk
 • Kan brukes til vannmengde, dybde og trykk
 • For reedbryter type sensorer
 • Toveis strømning
 • Minne for 16 000 målinger
 • Lokal datanedlasting via infrarødt grensesnitt til PC eller PDA
 • Robust trykkstøpt aluminiumshus
 • Fullstendig forseglet og nedsenkbar, IP68

LoLog 450

LoLog-450

LoLog 450 er en fleksibel og konstnadseffektiv datalogger. Den er vanntett, nedsenkbar, batteridrevet og mobil/bærbar.
Den analoge kanalen kan brukes til internt og eksternt trykkmåling og den digitale kanalen kan brukes til flyt og statusdata.
LoLog 450 har en rekke avanserte funksjoner, inkludert pulsintervalltiming for å oppnå nøyaktige målinger ved lav vannhastighet.
Den kan lagre opptil 64000 målinger og opp til 1 mill målinger ved utvidet minne kapasitet (Tilleggskjøp av minne) avhengig av datavariasjonene.

Nettverksmodellering
Tilgjengelig med 0.1 % nøyaktighet for nettverksmodellering. Vennsligst oppgi dette ved bestilling.

Måling / diagnosering for kunder
Kan festes raskt til alle pulsgivere for raske undersøkelser. Starter loggingen umiddelbart.

Styring / vurdering av vannforbruk
Loggeren får enkelt plass i små kummer, og brukes av mange til å vurdere vannforbruk i boligområder.

Soneovervåking
Svært økonomisk ved sonevannmåling der trådløs overføring ikke er ønsket eller egnet.

Trykkreduksjonslogging
Trykk-kanalvarianten overvåker trykkreduksjonsytelsen.

Hovedfordeler

 • 5 års batterilevetid ved vanlig bruk
 • 1 eller 2 kanaler
 • Pulsintervall for bruk ved lav vannhastighet
 • Intern eller ekstern trykksensor, 4-20 mA
 • Lokal datanedlasting via infrarødt lesehode til PC eller PDA
 • Fullstendig kompatibel med Radwin – og Radwin Lite programvare
 • Flere loggemodi inkludert syklisk logging. Stopp når Full. Start og Stopp og Hendelseslogging
 • Solid plasthus
 • Fullstendig forseglet og nedsenkbar. IP68

Multilog XL

Multilog-XL

Multilog LX er en meget allsidig batteridrevet datalogger med trådløs dataoverføring (SMS eller GPRS). Den avanserte elektronikken, robuste konstruksjonen og lange battenlevetiden har vis: seg a levere konsekvente og pålitelige data under de tøffeste klimatiske forhold
Den er laget for å passe i svært grunne/små kummer, og loggeren er meget godt egnet for overvåkning av vannforbruk og/eller i et område elter en sone for å vurdere forbruk, lekkasje og samsvar. Den kan bekrefte servicenivåer og levere data til viktige kunder, inkludert satsvis nesten sanntids trådløs dataoverføring. MultiLog LX bruker den nyeste GPRS-teknologien for å gi raske overføringer til lave kostnader.

Data kan nå hentes inn hyppigere for overvåkning av og respons på hendelser Loggeren bruker en ekstern antenne for å oppnå best mulig signaloverføring. I områder med dårlig signalmottak oq på steder der det kan være problematisk med GPRS-kommur.ikasjon. kan det sendes én daglig SMS for datanedlasting fra to kanaler med 15 minutters dataopptak takke: være avansene kompnmenngsteknikker for SMS-data. Dataene kan sendes til HWMs sikre webbaserte DataGate-portal, hvor de kar. vises på alle intemettaktiverte enheter via nettstedet HWM Online Loggeren kan også sende data direkte til er kundespesifikt FTP-område eller et modem.

Det er også mulig å laste ned data lokalt via et praktisk infrarødt grensesnitt øverst på loggeren. For å sikre at firmwareoppdateringer blir installert raskt og effektivt kan oppgraderingen foregå eksternt, noe som lar kundene slippe dyre og tidkrevende turer i felter.

Lavstrømselektronikk gir lang batterilevetid selv med økt senriehastighet. De interne batteriene kan byttes ut. og de driver normalt enheten i over fem år når det sendes data hver 6 time Det finnes tre rimelige eksterne hatteripakker tilgjengelig som ekstrautstyr, og med disse kan en femårs batterilevetid opprettholdes også ved sending av data hver time, hvert 30. minutt etler selv hven 15 minutt.

Hovedfordeler

 • Hyppige dataoverføringer til lave kostnader
 • Opptil 2 digitale mengdemålennnganger og 1 analog inngang (internt trykk, eksternt trykk eller A 20 mA)
 • Senell inngang for tilkobling til digitalmåler, SomcSens eller Permalog»
 • Ekstern antenne for optimalt signal
 • Lokal datanedlasting via mlrarødt grensesnitt til PC eller PDA
 • 5 års batterilevetid, utskiftban
 • Mulighet for akslerert rapportering ved alarm
 • Innovativ andre kanal for hunglogging inntil 1 sekund intervall for detaljert kartlegging av trykk- og strømningsvanasjoner.
 • Fullstendig forseglet og nedsenkbar. IP68
 • 3G variant er titgjenglig