Lekkasjesøk

Vannlekkasje i ledningsnettet kan sette store økonomiske verdier på spill. Ikke minst på sikt med uroen for fremtidige miljøpåvirkninger som en lekkasje fører med seg. For å bevare en sikker leveranse av vann er det veldig viktig å ha god kunnskap om tilstanden til rørene. Dette gjøres via jevnlige lekkasjesøk.

Pipetek AS er et norsk salgs- og servicefirma på alt fra lekkasjesøk, rørinspeksjon, spyling og trykktesting. Et sentralt nøkkelord for oss er kvalitet. Dette gjenspeiler seg i våre samarbeidspartnere og produkter fordi vi stiller høye krav. På den måten vil du som fagperson kunne benytte deg av lekkasjesøksprodukter som fungerer optimalt til dine bruksområder.

Vårt produktsortiment er bredt med rekke alternativer. Vi forstår det kan være vanskelig å velge rett produkt. Ikke vær redd for å ta kontakt med oss. Ved hjelp av noen enkle stikkord kan vi veilede deg til de rette produktene.
Vi har i dag et nettverk av fornøyde kunder, anerkjente produsenter og samarbeidspartnere. Vi leverer våre produkter over hele Norge.

Vi tilbyr produkter innen en rekke kategorier for å hjelpe deg med dette:

Lekkasjeovervåkning

Korrelator

Marklytting

Datalog

Trykkventilsregulator

Innstikk