Lekkasjesøk

Vannlekkasje i ledningsnettet kan sette store økonomiske verdier på spill. Ikke minst på sikt med uroen for fremtidige miljøpåvirkninger som en lekkasje fører med seg. For å bevare en sikker leveranse av vann er det veldig viktig å ha god kunnskap om tilstanden til rørene. Dette gjøres via jevnlige lekkasjesøk.

Vi tilbyr produkter innen en rekke kategorier for å hjelpe deg med dette:

Lekkasjeovervåkning

Korrelator

Marklytting

Datalog

Trykkventilsregulator

Innstikk