Category: Nyheter

affinity-water-changing-the-economics-of-leak-detection-with-permanet

Affinity Water valgte PermaNet+

Det britiske vannverkselskapet Affinity Water har valgt HWM som sin foretrukne partner for permanent overvåkning av VA-systemer. Målet er å redusere lekkasjene. – Ved å benytte HWM PermaNET+ løsningen, kan vi konstant overvåke 25...