Affinity Water valgte PermaNet+

affinity-water-changing-the-economics-of-leak-detection-with-permanet

Det britiske vannverkselskapet Affinity Water har valgt HWM som sin foretrukne partner for permanent overvåkning av VA-systemer. Målet er å redusere lekkasjene.
– Ved å benytte HWM PermaNET+ løsningen, kan vi konstant overvåke 25 prosent av våre rørnettverk, og oppdage lekkasjer innen timer, i stedet for innen dager, slik man har vært vant til med konvensjonell teknologi, sier en fornøyd Drew Ritchie, salgsdirektør ved Affinity Water.

«Noise Logging»

Affinity Water benytter allerede HWM datalogging for å sjekke tilstanden på rørsystemene sine, men ved å implementere PermaNET+, vil man ha en enda bedre lekkasjekontroll over hele nettverket. PermaNET+ plus representerer neste steg i utviklingen av såkalt «noise logging». Data som genereres fra «noise logger» blir automatisk sent til brukeren, noe som reduserer behovet for fysisk å måtte dra ut for å sjekke data. Dataoverføring foregår gjennom en kombinasjon av GPRS og SMS. Enheten sender også en lydfil for fjernovervåkning og korrolering av lekkasjeforekomster.

Ambisiøse mål

– Disse momentene er viktige for å få på plass en langsiktig plan for lekkasjereduksjon i våre rørsystemer, og vi har satt oss ambisiøse mål for disse forbedringene. Sammenlignet med andre britiske vannverk, har vi satt oss de høyeste prosentandelsmål for lekkasjereduksjon, over en femårs-periode. Ved god hjelp av Halma PermaNET+ og ved å utfordre bransjen til å tenke innovativt, vil vi vise at det å oppdage rørlekkasjer i tide, er en meget lønnsom innvestering, sier Drew Richie.
I May 2017 skal 20.000 PermaNET+ systemer være installert hos Affinity Water

– Vi ser fram til å jobbe tett med HWM, over de neste ti årene. Kundene våre fortjener absolutt det beste, og vi gleder oss til å ta del i dette spennende prosjektsamarbeidet, for å komme vannlekkasjene til livs, sier han avslutningsvis.

You may also like...